Energie- en grondstoffenscan

Meer doen met energie

Met behulp van de scan inventariseert Fosbury Energy hoe binnen uw onderneming energie en grondstoffen worden ingezet. We kijken daarbij vooral naar mogelijkheden om energie en grondstoffen optimaler in te zetten. Dat bekijken we zowel binnen als ook buiten het bedrijf. Uit onze ervaring weten we dat het vaak interessanter is om reststromen buiten het bedrijf te verwaarden.  

Die scan voeren we niet alleen in uw bedrijf uit maar ook bij omliggende bedrijven en instellingen. Op die manier kunnen we de meest optimale mix van verwaarding van reststromen realiseren. Die kansen zijn de basis voor de businessanalyse.

Meer doen met energie

Met samenwerking bereik je meer

Voorbeelden van het succesvol verwaarden van reststromen buiten het bedrijf zijn bijvoorbeeld:

  • CO2 uit een productieproces met een negatieve waarde gebruiken in de tuinbouw als meststof met een positieve waarde;
  • Restwarmte uit elektriciteitsproductie inzetten voor de verwarming van halffabrikaten en ruimteverwarming bij andere bedrijven;
  • Reststoom uit rookgassen gebruiken voor de verwarming van tankerparken;
  • Biomassastromen uit bedrijven inzetten voor de energieproductie van andere bedrijven via bijvoorbeeld vergisting;
  • Afvalstromen uit bedrijven inzetten voor de productie van energie;
  • Etcetera.