U bevindt zich hier

Uitgevoerde energiescans

Succesvol uitgevoerde energieonderzoeken

  • Energieonderzoek “Dongen - Tilburg”. Een aantal grote bedrijven en instellingen worden gekoppeld met behulp van duurzame energie en restwarmte. Betrokken bedrijven: Ardagh Glass, Coca Cola, Waterschap De Dommel, Attero, Fuji, Gemeente Dongen, Gemeente Tilburg en de Provincie Noord-Brabant.
  • Energieonderzoek “Waalwijk”. Koppeling tussen een mestverwaardingsinstallatie (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie) en een Cradle to Cradle industrieel bedrijf.

  • Energieonderzoek (restwarmte) van de biomassacentrale in Cuijk (Essent) en de industrie in de directe omgeving.

  • Energieonderzoek “West Brabant Oost”, Breda, Geertruidenberg, Oosterhout, Etten-Leur. Uitwerking van relevante business cases voor de koppeling van bedrijven met energie(rest)stromen loopt.

  • Energieonderzoek “inventarisatie reststromen West Brabant”, Moerdijk, Roosendaal, Bergen op Zoom, Halderberge en Steenbergen. Dit project heeft geleid tot een aantal vervolgprojecten die nu concreet worden uitgevoerd. De projecten hebben te maken met het realiseren van warmte, gas, elektriciteit of stoomkoppelingen tussen meerdere bedrijven onderling. Bovendien spelen hier diverse fiscaal en juridisch organisatorische vraagstukken (ook pps) die ook geadresseerd worden. Een onderdeel van dit project is bijvoorbeeld een energiescan van Moerdijk, Appelweg, LOI Middenweg t.b.v. stoom tussen vier bedrijven en Westelijke Randweg. Er worden nieuwe workshops gegeven als vervolg op deze scan.

  • Energieonderzoek “Kanaalzone” Terneuzen, Sluiskil, Sas van Gent, Zelzate. Dit onderzoek heeft er toe geleid dat hier een tuinbouwgebied van 100 ha. wordt ontwikkeld zonder gas. Hiervoor zijn koppelingen gerealiseerd tussen industrie en tuinbouw voor restwarmte (70 MW) en CO2.

  • Energieonderzoek asfaltcentrale Amsterdam. Mogelijke koppelingen in kaart gebracht tussen de huisvuilverbrandingsinstallatie en de asfaltcentrale.

  • Energieonderzoek te Andel voor de koppeling van warmte en elektriciteit opwekkers en gebruikers. Een lokaal aanwezige gasbel kan de tuinders en het zwembad in de regio met een eigen gasnet voorzien van warmte en elektriciteit in combinatie met aardwarmte.

Op verzoek is meer informatie beschikbaar.